PROJEKT «М-96»


                        M-96 - M-tüüpi XII seeria nõukogude väike allveelaev - „Malütka“.

Praegu on ta kadunuks loetud. 

 

AJALUGU

 • Pandi maha 26. juulil 1937 Gorkis asuvas tehases number 112 Krasnoe Sormovo
 • Lasti vette 20.07.1938
 • Võetud teenistusse 20.11.1939
 • 12.12.1939 Asus teenistusse Punalipulisse Balti laevastikku
 • 22 июня 1941 года tähistas kaptenleitnandi A. I. Marinesko juhtimise all 8-nda DiPL 2. BPL koosseisus
 • Baseerus Hankol (Gogland)
 • 1943. aasta märtsis määrati A. Marinesko C-13 komandöriks, uueks M-96 komandöriks oli kaptenleitnant Nikolai Ivanovitš Kartašov
 • 7.september 1944 läks allveelaev Narva lahel asuvate miiniväljade luurele
 • 8. septembril ei võtnud ühendust. Arvatavasti plahvatas miinil ning hukkus koos meeskonnaga. Hukkumispaika pole kindlaks tehtud.

 

 

М-96 MEESKOND

Hukkus ülesande täitmisel

(22 inimest)

 

 1. Kartašov Nikolai Ivanovitš, sündinud 1913. aastal Komandleitnant, allveelaeva komandör.
 2. Butõškin Nikolai Nikiforovitš, sündinud 1905, II järgu kapten, BrPL KBF-i staabi ohvitser-operaator.
 3. Iljin Pjotr ​​Mihhailovitš, sündinud 1919. aastal, insener-kaptenleitnant, 5. jao (БЧ-5) komandör.
 4. Antipov Jevgeni Tihhonovitš, sündinud 1918. aastal, vanemleitnant, allveelaeva komandöri abi, 1. jao (БЧ-1) komandör.
 5. Golovan Grigori Ivanovitš, sündinud 1915, vanemleitnant, 3. jao ( БЧ-3) komandör.
 6. Glazunov Viktor Georgievitš, sündinud 1909. aastal, keskjuhataja, torpeedogrupi staršina.
 7. Petrovski Ivan Timofeevitš, sündinud 1911. aastal, mehaanikute rühma staršina.
 8. Suhhov Maxim Nikitovitš, sündinud 1912. aastal, mitšman, tüürimeeskonna staršina, pootsman.
 9. Berežnoi Aleksander Mihhailovitš, sündinud 1920. aastal, 1. astme staršina, raadiooperaatorite osakonna komandör.
 10. Izotov Grigori Petrovitš, sündinud 1917. aastal, 1. astme staršina, trümmisektsiooni komandör.
 11. Kudrjavtsev Vassilij Andreevitš, sündinud 1918. aastal, 1. astme staršina, navigatsioonielektrikute osakonna komandör.
 12. Potanin Ivan Aleksandrovitš, sündinud 1920. aastal, 2 astme staršina, vanemelektrik.
 13. Kozlov Nikolai Kuzmitš, sündinud 1921. aastal, 2. astme staršina, tüürimeeskonna komandör.
 14. Lavrov Aleksander Vasilievitš, sündinud 1921. aastal, 2. astme staršina, vanemmehaanik.
 15. Rõbin Vassili Spiridonovitš, sündinud 1918. aastal, Punase mereväe vanemmeremees, mehaanikaosakonna komandör.
 16. Filippov Aleksei Filippovitš, sündinud 1920, Punase mereväe vanemmeremees, hüdroakustika osakonna komandör.
 17. Vassiljev Mihhail Vasilievitš, sündinud 1917. aastal, Punase mereväe vanemmeremees, vanemelektrik.
 18. Lapšin Nikolai Petrovitš, sündinud 1920, Punase mereväe vanemmeremees, vanem tüürimees.
 19. Sumenkov Aleksei Dmitrievitš, sündinud 1919. aastal, Punase mereväe vanemmeremees, vanem torpeedooperaator.
 20. Druzev Prokopi Gavrilovitš, sündinud 1921. aastal, Punase mereväe meremees, tüürimees.
 21. Korobkin Timofei Trofimovitš, sündinud 1923. aastal, punase mereväe meremees, raadiooperaator.
 22. Tuzov Vladimir Egorovitš, sündinud 1923. aastal, Punase mereväe madrus.

 

 

Esialgsetel andmetel selgitas välja ekspeditsiooni teaduskonsultant, ajaloolane Miroslav Morozov M-96 surmapaiga sakslaste paigaldatud miiniväljal "Seeiegel", mis asub Suurest Tütarsaarest saarest lõunas. Kümne päeva jooksul skaneerisid ekspeditsiooniliikmed Tikhomirov Research Institute of Instrument Design pakutava sonarikompleksi Neman 100 abil Soome lahe akvatooriumi 195 ruutkilomeetri suurusel alal. 

Otsinguid Venemaa poolelt ER-i piirile ei olnud edukas. Teel leiti, uuriti ja tuvastati veealalt 4 Saksa laeva 12 allveelaevakütti flotillilt, nende küljenumbrid: Uj-1204, Uj-1205, Uj-1211 ja Uj-1216. Asukohaandmed on edastatud Saksamaa poolele. 

See viib Venemaa poolse projekti allveelaeva M-96 otsimiseks lõpule, sest väidetavalt piirkonnalt allveelaeva ei leitud. 

Uus uuringu projekt jätkub Narva lahe Eesti poolel. 

Eesti akvatooriumil on Saksamaa miiniväljal "Seeiegel" esialgne otsimisala 130 ruutkilomeetrit. Eesti poolset projekti jätkab koos Vene kolleegidega MTÜ Maxstar Explorer.

 

EESMÄRK

 • Allveelaeva M-96 täpse surmapaiga kindlakstegeminemis on hetkel kadunuks peetav
 • Sõjahaual meeskonnaliikmetele mälestustahvli paigladamine.
 • Sõjahauast teatamine hukkunute meeskonnaliikmete lähedastele.

 

ÜLESANDED

 1. Otsimispiirkonna määramine
 2. Valmistumine külgvaatesonariga otsimiseks.
 3. M-96 otsimine külgvaatesonariga.
 4. Leitud objekti uurimine sukeldujate poolt identifitseerimise eesmärgiga.
 5. Vastavate talituste ja ametiasutuste teavitamine M-96 avastamisest.
 6. Hukkumise põhjuste väljaselgitamine sukeldujate poolt.
 7. Sukeldujate poolt professionaalse veealuse video filmimine.
 8. M-96 allveelaeva nime ja hukkunud meeskonnaliikmete nimedega mälestustahvli paigaldamise ettevalmistamine ja paigaldamine ametnike ja diplomaatilise osakonna esindajate, surnud meeskonnaliikmete lähedaste osavõtul. Viimaste sõjaliste autasude maksmine.
 9. M-96 allveelaevast dokumentaalfilmi monteerimine koos kõikide projektile koostööd osutanud organisatsioonide loeteluga.
 10. Dokumentaalfilmi esitlus televisioonis, ajakirjanduses ja Internetis.

 

 

LAHENDUS

• Projekti elluviimiseks on otsingupiirkonna määramiseks vaja läbi töötada arhiividokumentatsiooni. Töö mereväe arhiivis, Gattšina, Leningradi oblast. Venemaa. 

 • eur)
 • Professionaalse külgsonari rent.
 • eur päev х 4päeva = 14400 eur)
 • Kaatri kasutamine koos otsimiseks ettevalmistatud meeskonnaga.
 • eur х 8 tundi х 2 inimest = 320 + 200 kaatri rent = 520 eur/päev х 4 päeva = 2080 eur + kütusekulud 390 eur. 

(2080 + 390 = 2470 eur)

 • Kaatri transportimine C kategooria treileril.
 • km х 4 päeva = 240 km х 1,5 eur = (360 eur
 • Kahe kaatri rent koos nelja sukeldujaga igale kaatrile
 • х 2 = 400 eur/päev + transport 60 km х 2 = 120 km х 1,5 eur = 180 eur
 • eur)
 • 8 sukeldujate töö 30-45 meetri sügavusel, 2 tehnilist sukeldumist х 8 sukeldujat х 7 tundi х 40 eur = 2240 eur. 
 • sukeldumisvarustuse rent + gaasid tehniliste sukeldumiste jaoks 8 ком. х 96 eur = 768 eur  
 • eur)
 • Kaater + 4 sukeldujat/1 päev 7 tundi = 200 eur (kaatri rent)

+ 90 transport + (7 х 4 х 40 = 1120 eur (sukeldujate töö)) 

+ (4 х 96 = 384 eur (varustus ja gaasid)) + 97 bensiin

= (1891eur)

 • 1891 х 2 = 3782 + video ja valgustusvarustus 320 eur
 •  
 • Laeva rent 28 inimesele (ametnikud, sukeldujad, pressiesindajad), sukeldujate töö, tseremoonia kulud = 3400 eur. 
 • 6 sukelduja majutus /3 päeva х 50 eur = 900 eur

= (4300 eur)

 • Dokumentaalfilmi ja materjalide monteerimine ning esitlemine = (2360 eur)
 • Kokku: 800 + 14400 + 2470 + 360 + 580 + 3008 + 1891 + 4102 + 4300 + 2360 = 34 271 eur

 

 


Vabatahtlikku abi projekti elluviimisel saab osutada  finantsilise toetusena: EE772200221026381113


SWEDBANK, SWIFT kood/BIC HABAEE2X

MTÜ MAXSTAR EXPLORER, Рег.№: 80204643 , täpsustusega „Projekt M-96“.


Kontaktid


MAXSTAR EXPLORER MTÜ

Registrikood:
80204643
Juriidiline aadress:
Ida-Virumaa, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Rakvere tn 18, 41532

Tagasiside vorm